Miljöengagemang

Inköp: Vid inköp av material skall alltid den mest miljövänliga varan väljas. Det kan bli fråga om att anlita olika leverantörer beroende på vad de har för sortiment.

Leveranser: Vi ska också ta hänsyn till leverans (helst så mycket som möjligt beställs till samma leverans) och klimatkompensation vid val av leverantör. Vi premierar också leverantörer med kortare leveransväg.

Allergi: Vi köper in varor som är luktfria, skonsamma och som inte innehåller onödiga tillsatser. Vi väljer i första hand astma- och allergiförbundets rekommenderade produkter. Personalen använder inte starka sköljmedel eller parfym på förskolan.

Tvätt: Vid tvätt används miljömärkt tvättmedel utan parfym och vi undviker sköljmedel helt.

Drift: Även vid material till drift av fastighet, tex för snöröjning, inköp av staket eller liknande skall miljöhänsyn tas.

Mat: Vi köper i så stor utsträckning som möjligt ekologiska/kravmärkta varor (och även här kan vi behöva vända oss till flera leverantörer trots att även leveranserna ska tas hänsyn till i inköpsbeslut) och har av miljöhänsyn valt att inte servera kött på förskolan. Vid inköp av fisk väljer vi MCS-märkt/kravmärkt fisk och undviker fisksorter som kan innehålla skadliga ämnen. Vad gäller livsmedel där Fairtrade är en fråga väljer vi dessa framför andra. Vi undviker halvfabrikat och menyn anpassas också efter säsongsvaror. Vi planterar också med barnen för att de ska få en nära koppling till mat, natur och hälsa.

Kemikaliefri förskola: Personalen har gått en utbildning om vanliga kemikalier i hem och förskola och vi arbetar kontinuerligt för att säkra en giftfri miljö för barnen.

Miljöarbete med barnen:

Handlingsplan för Grön Flagg (HSR): I ett led att göra barnen miljömedvetna arbetar vi sedan länge med en handlingsplanför Grön Flagg – en handlingsplan utformad i samråd med stiftelsen Håll sverige rent. Vi är också årligen med på stiftelsens Sopplockardagar och gör olika aktiviteter i samband med det.

Miljödagar: Varje måndag har vi miljödag med barnen. Under dessa dagar arbetar vi med naturen och miljön på olika sätt. Det kan handla om kretslopp, plantering, de fyra elementen, sopsortering, återvinning, återbruk, olika material, förutsättningar för liv, samspel mellan stad och natur, människor och djur och mycket mycket mer. Vi vill att de ska känna sig som en naturlig del av de kretslopp och miljöer som vi ingår som del av.

Köksklubben: I köket får barnen möta olika livsmedel och får reda på vad de kommer ifrån. Är det djur, frukter, frön, rötter eller växter, växer de på buskar eller i marken? Hur ser de ut i olika stadier. Barnen får här en känsla av hur de har en nära koppling till djuren och naturen och hur beroende vi är av detta. De kan också förstå att de själva kan odla mat och tillaga den. En vital del i stärkandet av barnens förtroende och självkänsla.

Kaninklubb och fiskar: Förskolan har kaniner och fiskar som vi sköter om tillsammans med barnen. De får lära sig att sköta om djur och förstå vad djur och människor behöver för att överleva. Det är både empati, omsorg och kunskap om djur och natur som tränas.