Den pedagogiska miljön

Den pedagogiska miljön är uppbyggd för att vara kompletterande, precis som pedagogernas kompetens. I rummen har vi samlat material som har med olika kunskapsområden att göra. Barnen väljer mellan olika aktiviteter i rummen och får på så sätt del av en rik lärmiljö. Det ska vara tydligt för barnen vad som går att göra och det mesta av materialen är i barnens höjd och kan användas av dem på deras eget initiativ.

Naturrummet

I naturrummet har vi samlat material kring djur, natur, matematik, fysik och experiment. Vi har investerat i teknik och verktyg för att utforska på ett spännande och kreativt sätt. Barnen leker rollekar med djuren och lär sig om både dem och sig själva. Självklart har också det skapande utforskandet plats här i naturrummet i form av tex arrangemang av naturmaterial på ljusbordet.

        

Ateljén

I ateljén finns tillgång till en stor variation av material att skapa med. Barnen engageras i aktiviteter med både 2D och 3D visualiseringar. Det finns olika typer och färgade papper, kartong, återvinningsmaterial att göra konstruktioner och skulpturer med, keramiklera, modellera, blyerts- akvarell- tusch- och bläckpennor, temperablock, flytande färg, kritor, limpistol, kartong, garn, tyg, pärlor, och mycket mer. I ateljén finns också en liten bygghörna.

Stora rummet

I stora rummet finns våra musikinstrument och utrustningar för ljud, ljus och rörlig media. Här återfinns också material för barnens rollekar och drama. Det finns en scen med belysning för sång-, dans- och showframträdanden och det är också här vi har våra gemensamma sångsamlingar.

  

Lilla rummet

I lilla rummet har vi gjort iordning miljön för att motsvara de allra yngsta barnens behov av stimulans och variation. De rör sig inte fullt lika ofta i de övriga rummen som de andra barnen och därför finns lite av varje.

 

Gården

Även ute på gården försöker vi tänka att olika delar av gården ska locka till olika typer av aktiviteter och lekar. Vi har teateljé, en bokbungalow, sandlåda med mycket material för bygg och lek, en gräsyta för lekar som behöver större plats, ett litet lekhus som ofta blir ett café eller affär, ett större lekhus som de största barnen har gjort iordning. I växthuset och planteringslådor får barnen lära sig om växter och kretslopp genom plantering och användande av kompost från de egna matresterna. Barnen har under 2017 grävt ut och anlagt en damm med fontän.