Personal

Elin Stenudd 50 år:
Rektor/förskollärare. Arbetar med verksamhetsutveckling på förskolan. Lärare i Bild, slöjd och Filosofi med barn. Utbildad Ateljerista vid Reggio Emilia-institutet i Stockholm. Pågående rektorsutbildning. Fyra egna barn. Har drivit egen barnomsorg/förskola sedan 2010. Över 10 års erfarenhet från förskolan. Specialintresse: Utvecklingen av och samspelet mellan våra språkliga begrepp och mentala bilder, våra föreställningar. Huvudansvar för barnens estetiska lärprocesser samt ansvarig för barn i behov av särskilt stöd. 

Shukla Chowdhury 50 år:
Bitr rektor/förskollärare. Som bitr rektor ansvarar Shukla för att säkerställa den dagliga driften på förskolan; att rutiner upprätthålls och att ett gott samarbete med föräldrar, barn och personal leder till trivsel. Hon ansvarar för att hålla i föräldramöten, APT och planeringsdagar i samarbete med rektor. Som förskollärare leder Shukla arbetslaget och barnen  mot målen i förskolans läroplan samt vår lokala verksamhetsplan tillsammans med Tove Lindholm. Shukla ansvarar också för arbetet med förskolans kvalitetsutveckling tillsammans med rektor, förskollärare och huvudman. 

Tove Lindholm Franzén 28 år:
Förskollärare 50%, konstpedagog & konstnär. Brinner för att stötta barnens skapandeprocessen och inspirera och utmana deras kreativitet. Huvudansvar för att lyfta barnperspektivet i samtliga frågor, leder förskolans övergripande tematiska arbete och ser till att barnen har tillgång till så många språk som möjligt under dagen. Tove deltar också med bitr rektor i ledning av  förskolans arbetsgrupp och med säkra utbildningsmålen för barnen i samarbete med kollegor. Tove är utbildad i TAKK.

Tom Philip 34 år:
Ljudateljerista/Utbildad barnskötare. Tom är mångkonstnär som lever i musikens värld. Han delar med sig av ljuden, rytmen, takten, rörelsen till barnen i olika övningar. Han har huvudansvar för en grupp 2-3-åringar, och ansvarar för den pedagogiska miljön i musik- och rörelserummet. Tom ansvarar för att se till att barnen har tillgång till musik och ett audiellt utforskande inne och ute. Digitala musik/ljud-appar och projiceringar tillsammans med barnen är ett specialintresse.

Liudmila Razumenko 35 år:
Barnskötare. Liudmila är utbildad språklärare och är speciellt intresserad av språkutveckling och svenska som andra språk. Hon har huvudansvar för en grupp 3-4-åringar i naturrummet med matematik, experiment djur och natur. Det är mycket berättelser och skapande som sker även här. Liudmila har yoga, dans och avslappning med barnen varje vecka.

Charity Ezekiel 48 år:
Utbildad barnskötare som har jobbat med barn och omsorg i mer än 10 år och som brinner för de allra yngsta barnens utveckling och omsorg. Hon är glad, vänlig, omtänksam och alert och tycker om att leka och skapa tillsammans med barnen. Hon har en förmåga att snabbt skapa förtroende och trygg känsla hos barnen. ”Jag brinner för att bygga bra relationer mellan personer i min omgivning vilket har varit en stor del i mina tidigare arbeten. Jag älskar barn och strävar efter att kunna hjälpa barn i deras utveckling.”

Fedja Nalvarte 43 år:
Fedja är köksansvarig på 50% och barnskötare på 50%. Fedja har utbildning i livsmedelshygien samt kring hygien och smitta. Han lagar god, näringsriktig och till största delen vegetarisk mat (fisk tillkommer). Menyn utformas ofta i samarbete med barnen. Vi använder ekologiska varor och vinnlägger oss om att laga mat från grunden, utan tillsatser och utan socker. Fedja är också barnskötare och håller pedagogiska aktiviteter med barnen i köket (dock ej under Coronatid).