Personal

Elin Stenudd 52 år:
Rektor/förskollärare. Arbetar med verksamhetsutveckling på förskolan. Lärare i Bild, slöjd och Filosofi med barn. Utbildad Ateljerista vid Reggio Emilia-institutet i Stockholm. Pågående rektorsutbildning. Fyra egna barn. Har drivit egen barnomsorg/förskola sedan 2010. Över 15 års erfarenhet från förskolans värld. Specialintresse: Utvecklingen av och samspelet mellan våra språkliga begrepp och mentala bilder, våra föreställningar. Huvudansvar för barnens estetiska lärprocesser samt ansvarig för barn i behov av särskilt stöd. 

Shukla Chowdhury 51 år:
Bitr rektor/förskollärare. Som bitr rektor ansvarar Shukla för att säkerställa den dagliga driften på förskolan; att rutiner upprätthålls och att ett gott samarbete med föräldrar, barn och personal leder till trivsel. Hon ansvarar för att hålla i föräldramöten, APT och planeringsdagar i samarbete med rektor. Som förskollärare leder Shukla arbetslaget och barnen  mot målen i förskolans läroplan samt vår lokala verksamhetsplan tillsammans med Tove Lindholm. Shukla ansvarar också för arbetet med förskolans kvalitetsutveckling tillsammans med rektor, förskollärare och huvudman. Shukla är baspedagog för gruppen med två-tre-åringar i Dramarummet där språket, den sociala förmågan och den egna identiteten tränas och stärks.

Tom Philip 36 år:
Ljudateljerista/Utbildad barnskötare. Tom är mångkonstnär som lever i musikens värld. Sedan 2015 delar han med sig av ljuden, rytmen, takten, rörelsen till barnen på vår förskola i olika övningar. Tom ansvarar för att se till att barnen har tillgång till musik och ett audiellt utforskande inne och ute. Digitala musik/ljud-appar och projiceringar tillsammans med barnen är ett specialintresse. Tom är baspedagog för ettåringarna som börjar sin förskoletid med det sinnliga utforskandet och lärandet i Sinnesrummet. Här börjar det systematiska sensoriska utforskandet utifrån barnens utvecklingsnivå och som vi sedan bygger vidare på.

Dragana Bulajic 30 år:
Utbildad barnskötare. Dragana är utbildad i skogsteknik och brinner för naturen. Hon har huvudansvar för en grupp 4-åringar i naturrummet med matematik, experiment, djur och natur. Ute i naturen upptäcker Dragana tillsammans med barnen och kan berätta spännande saker om livet i skogen. Det är mycket berättelser och skapande som sker även här. Spännande experiment tränar barnen i logiskt tänkande, vetenskaplig metod med ställande av hypoteser, observationer och slutsatser.

Linda Hahne 35 år:

I vår centralt belägna ateljé arbetar bildläraren/levande verkstadspedagogen Linda. Hon har över tio års erfarenhet som bildlärare i skolan och driver ateljén i både kunskapsinnehåll, material och tekniker. Linda är baspedagog för en grupp femåringar och har också särskilt ansvar för att se till att alla barn har tillgång till skapande i ateljén/uteljén och får möjlighet att utveckla sina ”hundra språk” och hon leder också de estetiska lärprocesserna i vårt gemensamma temaarbete.

Tove Lindholm Franzén 29 år:
Förskollärare, konstpedagog & konstnär. Arbetar för närvarande med kvalitetsutveckling och utbildning för pedagogerna på förskolan. Brinner för att stötta barnens skapandeprocessen och inspirera och utmana deras kreativitet. Huvudansvar för att lyfta barnperspektivet i samtliga frågor, leder förskolans övergripande tematiska arbete och ser till att barnen har tillgång till så många språk som möjligt under dagen. Tove deltar också med bitr rektor i ledning av förskolans ledningsgrupp och med säkra utbildningsmålen för barnen i samarbete med kollegor. Utbildad i TAKK & barnrätt.

Mikael Andersson 35 år:
Micke är utbildad kock specialiserad på vegetarisk och vegansk kost. Han arbetar 75% i köket och involverar även barnen kring matlagning i köket. Att ge barnen kunskaper om olika livsmedel ingår också i hans arbete. I köket sker aktiviteter som involverar livskunskap och hälsa, livsmedel, nutrition, var kommer maten ifrån (samhällskunskap), matematik, fysik och kemi. Mickes grundkoncept är: bra råvaror, ekologiskt och närproducerat. 

Suzanne Axelsson 52 år är förskolans skolchef. Skolchefens uppgift är att se till att förskolan håller sig till aktuella regelverk och lagar samt att rutiner och dokument som bygger på dessa uppdateras kontinuerligt. Skolchefen granskar också att kvalitetsarbetet fortlöper på stipulerat sätt.