Personal

Elin Stenudd 54 år:
Rektor/förskollärare. Arbetar med verksamhetsutveckling på förskolan. Lärare i Bild, slöjd och Filosofi med barn. Utbildad Ateljerista vid Reggio Emilia-institutet i Stockholm. Pågående rektorsutbildning. Fyra egna barn. Har drivit egen barnomsorg/förskola sedan 2010. Över 15 års erfarenhet från förskolans värld. Specialintresse: Utvecklingen av och samspelet mellan våra språkliga begrepp och mentala bilder, våra föreställningar. Huvudansvar för barnens estetiska lärprocesser samt ansvarig för barn i behov av särskilt stöd. 

Shukla Chowdhury 53 år:
Bitr förskollärare. Som förskollärare leder Shukla arbetslaget och barnen  mot målen i förskolans läroplan samt vår lokala verksamhetsplan tillsammans med rektor. Shukla ansvarar också för arbetet med förskolans kvalitetsutveckling tillsammans med rektor, förskollärare och huvudman. Shukla är baspedagog för gruppen med ettåringar i Sinnesrummet. Här börjar det systematiska sensoriska utforskandet utifrån barnens utvecklingsnivå och som vi sedan bygger vidare på. Shukla håller också skolklubben för våra äldsta och samverkan och överlämning till förskoleklass.

Vidar Davidsson 30 år:
Vidar är kompositör och arbetar med musik och auditivt utforskande tillsammans med barnen. I temaarbete ansvarar han för att föra in ljud/musik/rörelse och i den öppna musikateljen får barnen möjlighet att utforska de olika instrumenten tillsammans med Vidar. Mycket om ljud/musik handlar om kommunikation och barnen får träning i att lyssna, ge gensvar, bygga ljudlandskap tillsammans, utveckla rytm- och taktkänsla, förbättra sin kroppskännedom och få utryck för sång-, musik- och rörelseglädjen.

 

Pahola Hjohlman 39 år:
Utbildad barnskötare med över 10 års erfarenhet av förskola. Pahola brinner för skapande lärande och har huvudansvar för en grupp 3/4-åringar i naturrummet med matematik, experiment, djur och natur. Ute i naturen upptäcker Pahola tillsammans med barnen och kan berätta spännande saker om livet i skogen. Spännande experiment tränar barnen i logiskt tänkande, vetenskaplig metod med ställande av hypoteser, observationer och slutsatser.

 

Linda Hahne 35 år:

I vår centralt belägna ateljé arbetar bildläraren/levande verkstadspedagogen Linda. Hon har över tio års erfarenhet som bildlärare i skolan och driver ateljén i både kunskapsinnehåll, material och tekniker. Linda är baspedagog för en grupp femåringar och har också särskilt ansvar för att se till att alla barn har tillgång till skapande i ateljén/uteljén och får möjlighet att utveckla sina ”hundra språk” och hon leder också de estetiska lärprocesserna i vårt gemensamma temaarbete.

 

Tove Lindholm Franzén 29 år:
Förskollärare, konstpedagog & konstnär. Arbetar för närvarande med kvalitetsutveckling och utbildning för pedagogerna på förskolan samt som skolchef. Brinner för att stötta barnens skapandeprocessen och inspirera och utmana deras kreativitet. Huvudansvar för att lyfta barnperspektivet i samtliga frågor, leder förskolans övergripande tematiska arbete och ser till att barnen har tillgång till så många språk som möjligt under dagen. Utbildad i TAKK & barnrätt