Personal

Elin Stenudd 52 år:
Rektor/förskollärare. Arbetar med verksamhetsutveckling på förskolan. Lärare i Bild, slöjd och Filosofi med barn. Utbildad Ateljerista vid Reggio Emilia-institutet i Stockholm. Pågående rektorsutbildning. Fyra egna barn. Har drivit egen barnomsorg/förskola sedan 2010. Över 10 års erfarenhet från förskolan. Specialintresse: Utvecklingen av och samspelet mellan våra språkliga begrepp och mentala bilder, våra föreställningar. Huvudansvar för barnens estetiska lärprocesser samt ansvarig för barn i behov av särskilt stöd. 

Shukla Chowdhury 51 år:
Bitr rektor/förskollärare. Som bitr rektor ansvarar Shukla för att säkerställa den dagliga driften på förskolan; att rutiner upprätthålls och att ett gott samarbete med föräldrar, barn och personal leder till trivsel. Hon ansvarar för att hålla i föräldramöten, APT och planeringsdagar i samarbete med rektor. Som förskollärare leder Shukla arbetslaget och barnen  mot målen i förskolans läroplan samt vår lokala verksamhetsplan tillsammans med Tove Lindholm. Shukla ansvarar också för arbetet med förskolans kvalitetsutveckling tillsammans med rektor, förskollärare och huvudman. 

Tom Philip 35 år:
Ljudateljerista/Utbildad barnskötare. Tom är mångkonstnär som lever i musikens värld. Han delar med sig av ljuden, rytmen, takten, rörelsen till barnen i olika övningar. Han har huvudansvar för en grupp 2-3-åringar, och ansvarar för den pedagogiska miljön i musik- och rörelserummet. Tom ansvarar för att se till att barnen har tillgång till musik och ett audiellt utforskande inne och ute. Digitala musik/ljud-appar och projiceringar tillsammans med barnen är ett specialintresse.

Dragana Bulajic 29 år:
Utbildad barnskötare. Dragana är utbildad i skogsteknik och brinner för naturen. Hon har huvudansvar för en grupp 5-åringar i naturrummet med matematik, experiment djur och natur. Ute i naturen upptäcker Dragana tillsammans med barnen och kan berätta spännande saker om livet i skogen. Det är mycket berättelser och skapande som sker även här. Experiment tränar barnen i logiskt tänkande, vetenskaplig metod med ställande av hypoteser, observationer och slutsatser.

I vår ateljé arbetar ateljerista Birgitta Adolfsson 56 år och konstnär Imelda Linde Cruz 34 år. Birgitta arbetar med inriktning mot miljöarbete, återbruk och organiskt skapande medan Imelda skapar aktiviteter som tränar barnen i olika material, media och tekniker samt stöttar barnens berättande och kommunikation genom utforskande skapande.

Tove Lindholm Franzén 29 år:
Förskollärare, konstpedagog & konstnär. Arbetar för närvarande med kvalitetsutveckling och utbildning för pedagogerna på förskolan. Brinner för att stötta barnens skapandeprocessen och inspirera och utmana deras kreativitet. Huvudansvar för att lyfta barnperspektivet i samtliga frågor, leder förskolans övergripande tematiska arbete och ser till att barnen har tillgång till så många språk som möjligt under dagen. Tove deltar också med bitr rektor i ledning av förskolans ledningsgrupp och med säkra utbildningsmålen för barnen i samarbete med kollegor. Tove är utbildad i TAKK.

Suzanne Axelsson 52 år är förskolans skolchef. Skolchefens uppgift är att se till att förskolan håller sig till aktuella regelverk och lagar samt att rutiner och dokument som bygger på dessa uppdateras kontinuerligt. Skolchefen granskar också att kvalitetsarbetet fortlöper på stipulerat sätt.

Mikael Andersson:
Mikael är utbildad kock specialiserad på vegetarisk och vegansk kost. Mikael arbetar 75% i köket och involverar även barnen i köket kring matlagning. Örtträdgården, plantering och att ge barnen kunskaper om olika livsmedel ingår också i hans arbete. Mikaels nyckelbegrepp är: bra råvaror, ekologiskt och närproducerat. I köket sker aktiviteter som involverar livskunskap och hälsa, livsmedel, nutrition, var kommer maten ifrån (samhällskunskap), matematik, fysik och kemi.