Personal

  Elin Stenudd 49 år:
Rektor/förskollärare. Lärare i Bild, slöjd och Filosofi med barn. Utbildad Ateljerista vid Reggio Emilia-institutet i Stockholm. Fyra egna barn. Har drivit egen barnomsorg/förskola sedan 2010. Över 10 års erfarenhet från förskolan. Specialintresse: Utvecklingen av och samspelet mellan våra språkliga begrepp och mentala bilder, våra föreställningar. Huvudansvar för barnens estetiska lärprocesser samt ansvarig för barn i behov av särskilt stöd. 

Tove Lindholm Franzén 27 år:
Förskollärare, konstpedagog & konstnär. Brinner för att stötta barnens skapandeprocessen och inspirera och utmana deras kreativitet. Huvudansvar för förskolans övergripande tematiska arbete och att barnen har tillgång till så många språk som möjligt under dagligen. Tove ansvarar också för att tillsammans med rektor leda förskolans arbetsgrupp och säkra utbildningsmålen för barnen i samarbete med kollegor. Tove är utbildad i TAKK.

Tom Philip 33 år:
Ljudateljerista/Utbildad barnskötare. Tom är mångkonstnär som lever i musikens värld. Han delar med sig av ljuden, rytmen, takten, rörelsen till barnen i olika övningar. Han har huvudansvar för en grupp 2-3-åringar, och ansvarar för den pedagogiska miljön i musik- och rörelserummet. Tom ansvarar för att se till att barnen har tillgång till musik och ett audiellt utforskande inne och ute. Digitala musik/ljud-appar och projiceringar tillsammans med barnen är ett specialintresse.

Liudmila Razumenko 34 år:
Barnskötare. Liudmila är utbildad språklärare och är speciellt intresserad av språkutveckling och svenska som andra språk. Hon har huvudansvar för en grupp 3-4-åringar i naturrummet med matematik, experiment djur och natur. Det är mycket berättelser och skapande som sker även här. Liudmila har yoga, dans och avslappning med barnen varje vecka.

Charity Ezekiel 47 år:
Utbildad barnskötare som har jobbat med barn och omsorg i mer än 10 år och som brinner för de allra yngsta barnens utveckling och omsorg. Hon är glad, vänlig, omtänksam och alert och tycker om att leka och skapa tillsammans med barnen. Hon har en förmåga att snabbt skapa förtroende och trygg känsla hos barnen. ”Jag brinner för att bygga bra relationer mellan personer i min omgivning vilket har varit en stor del i mina tidigare arbeten. Jag älskar barn och strävar efter att kunna hjälpa barn i deras utveckling.”