Personal

Elin Stenudd 53 år:
Rektor/förskollärare. Arbetar med verksamhetsutveckling på förskolan. Lärare i Bild, slöjd och Filosofi med barn. Utbildad Ateljerista vid Reggio Emilia-institutet i Stockholm. Pågående rektorsutbildning. Fyra egna barn. Har drivit egen barnomsorg/förskola sedan 2010. Över 15 års erfarenhet från förskolans värld. Specialintresse: Utvecklingen av och samspelet mellan våra språkliga begrepp och mentala bilder, våra föreställningar. Huvudansvar för barnens estetiska lärprocesser samt ansvarig för barn i behov av särskilt stöd. 

Shukla Chowdhury 52 år:
Bitr rektor/förskollärare. Som bitr rektor ansvarar Shukla för att säkerställa den dagliga driften på förskolan; att rutiner upprätthålls och att ett gott samarbete med föräldrar, barn och personal leder till trivsel. Hon ansvarar för att hålla i föräldramöten, APT och planeringsdagar i samarbete med rektor. Som förskollärare leder Shukla arbetslaget och barnen  mot målen i förskolans läroplan samt vår lokala verksamhetsplan tillsammans med Tove Lindholm. Shukla ansvarar också för arbetet med förskolans kvalitetsutveckling tillsammans med rektor, förskollärare och huvudman. Shukla är baspedagog för gruppen med ettåringar i Sinnesrummet. Här börjar det systematiska sensoriska utforskandet utifrån barnens utvecklingsnivå och som vi sedan bygger vidare på.

Julia Adams 32 år:
Utbildad specialistbarnskötare med spetskompetens inom specialpedagogik och barn med särskilda behov. Julia har också musikutbildning i grunden i sång, instrument och ensemblespel.

Julias andra stora passioner i livet är musiken och naturen. Att spela och sjunga spontant eller i riktade projekt och undervisningstillfällen tillsammans med barnen. Julia ansvarar för det musikala och auditiva utforskandet för barnen i temaprojekt och musikklubb!  Hennes huvudinstrument är sång, men spelar också gitarr och piano och har viss vana vid rytmikundervisning för barn.

Dragana Bulajic 30 år:
Utbildad barnskötare. Dragana är utbildad i skogsteknik och brinner för naturen. Hon har huvudansvar för en grupp 4-åringar i naturrummet med matematik, experiment, djur och natur. Ute i naturen upptäcker Dragana tillsammans med barnen och kan berätta spännande saker om livet i skogen. Det är mycket berättelser och skapande som sker även här. Spännande experiment tränar barnen i logiskt tänkande, vetenskaplig metod med ställande av hypoteser, observationer och slutsatser.

 

Linda Hahne 35 år:

I vår centralt belägna ateljé arbetar bildläraren/levande verkstadspedagogen Linda. Hon har över tio års erfarenhet som bildlärare i skolan och driver ateljén i både kunskapsinnehåll, material och tekniker. Linda är baspedagog för en grupp femåringar och har också särskilt ansvar för att se till att alla barn har tillgång till skapande i ateljén/uteljén och får möjlighet att utveckla sina ”hundra språk” och hon leder också de estetiska lärprocesserna i vårt gemensamma temaarbete.

 

Tove Lindholm Franzén 29 år:
Förskollärare, konstpedagog & konstnär. Arbetar för närvarande med kvalitetsutveckling och utbildning för pedagogerna på förskolan samt som skolchef. Brinner för att stötta barnens skapandeprocessen och inspirera och utmana deras kreativitet. Huvudansvar för att lyfta barnperspektivet i samtliga frågor, leder förskolans övergripande tematiska arbete och ser till att barnen har tillgång till så många språk som möjligt under dagen. Tove deltar också med bitr rektor i ledning av förskolans ledningsgrupp och med säkra utbildningsmålen för barnen i samarbete med kollegor. Utbildad i TAKK & barnrätt.

Mikael Andersson 35 år:
Micke är utbildad kock specialiserad på vegetarisk och vegansk kost. Mickes grundkoncept är: bra råvaror, ekologiskt och närproducerat. Han arbetar 50% i köket för att förse våra barn med en varierande, ekologiskt och näringsriktig kost. På vår meny står vegetarisk mat samt fisk. Vi undviker halvfabrikat och socker. Vi väljer fiberrikt framför snabba kolhydrater. I vår mellanmålsklubb får barnen också vara i köket och lära sig kring olika livsmedel och om matlagning. I köket sker aktiviteter som involverar livskunskap och hälsa, livsmedel, nutrition, var kommer maten ifrån (samhällskunskap), matematik, fysik och kemi.