En vanlig dag

EN VANLIG DAG

Öppning. 7.30 Eget val. Ateljén: Teckning/modellera samt Bygg & tåg

8.00 Eget val. Naturrummet öppnar: mäta/väga, djur/natur, pussel etc.

9.00 (Sång-)Samling med frukt och dagens val i stora rummet . Lillsamling i smårummet

9.30-10.30 Temaaktiviteter, i Stora rummet, i Naturrummet och Ateljén. Barnen väljer mellan en skapandeaktivitet, musik/ljudaktivitet och matematik/experiment.

10.30-11.00 Eget val. Teckning, komposition, konstruktion, mäta/väga, bygge

11.00-11.30 Lunch. Lunchsamtal. Barnen äter i sina små basgrupper för att få till ett lugnt och fint samtalsklimat.

12.00 Vila. Sovande barn i Smårummet och sov/vila med Ljudsaga i Stora rummet samt uppevila med ljudsaga/sagoläsning med teckning i Naturrummet.

12.30-14.00 Eget val. Upptäckarpromenad, fordonsklubb, kaninklubb etc.

14.00 Mellanmål i Smårummet och Berättelserummet

14.10-15.00 Teknikaktiviteter (eller forts på temaarb). Berättelserummet och Ateljén, eller Ute.

15.00-16.00 Eget val. Berättelserummet eller Ateljén och Naturrummet eller Ute.

16.00 Fruktstund.

16.15 Eget val. Naturrummet.

17.00 Stängning

I Naturrummet finns aktiviteter kring bygge, matematik (mäta/väga/rita), naturkunskap, experiment etc. Det finns också tillgång till att måla och rita. I Berättelserummet finns musiken, rörelsen, rollspelen, böcker, måla och rita. I Ateljén finns skapande på så många sätt som möjligt. När barnen har eget val är det deras egna lekar och idéer för tillfället som styr deras val. Vi har olika stationer på gården, tex bokbungalow, lekhus, sandlåda med fordon, snickis och ateljé.