Det kompetenta barnet

Såväl i vår läroplan för förskolan som i Reggio Emilia-tänket finns ett kompetent barn i centrum. Barnen kan väldigt mycket om vi bara ger dem tid och låter dem försöka. Vi pedagoger finns med och stöttar och hjälper vid behov. Barnen är också bra resurser för varandra och kan hjälpas åt. Något som är till stor glädje för båda parter, att kunna hjälpa, och att få hjälp. Det är sådant vi lyfter fram för barnen för att stärka gemenskap, tilltro, förtroende för egna förmågan att hjälpa andra och inte minst för att träna motoriken. För att barnen ska kunna vara kompetenta och kunna göra självständiga val under dagen måste inredning och material vara anpassat för deras storlek och behov. De lär sig snabbt var saker finns och när vi har visat en mängd olika sätt att jobba med olika material har de en stor repertoar att undersöka vidare på egen hand. Barnen får också vara med och hjälpa till i köket.