Vanliga frågor

Ansökan

Alla barn som har rätt till kommunal barnomsorg är välkomna att söka plats på förskolan Bild & Tanke. Intagning sker löpande då platser blir tillgängliga. Ansökan till kön sker via Stockholm.se. Föräldrar och barn är välkomna att besöka verksamhetens lokaler såväl innan ansökan som efter.

Intagning

När intagning sker tas hänsyn till;
1. Syskonförtur. Den familj som har ett barn i verksamheten och vill ha plats för ytterligare barn har förtur till lediga platser.
2. Kötid.
Barngrupperna skapas utifrån ålder och utvecklingsnivå.

Vistelsetid

Barnen har rätt att vara på förskolan under den tid som båda föräldrar/vårdnadshavare är på sitt arbete samt restid till och från arbetet. När ni anger barnens vistelsetid är den första tidsangivelsen den tid då ni tidigast kommer med barnet till förskolan och den andra tidsangivelsen ska vara den tid som ert barn lämnar förskolan. Barnens behov av omsorg följs upp i en enkät från förskolan varje termin samt i samband med lov. Över 30 h per vecka räknas som heltid och under detta räknas som deltid.

Föräldraavgifter

Avgiften för förskola och fritidshem är densamma för samtliga förskolor och fritidshem i Stockholm och beräknas på

  • den sammanlagda månadsinkomsten i det hushåll där ditt barn är folkbokfört
  • antalet barn som är folkbokförda i samma hushåll och är inskrivna i förskola eller fritidshem
  • den tid ditt barn är på förskolan (vistelsetid).

Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt upp till maxtaxan. Läs mer på Stockholms stads hemsida.

Öppettider

Förskolan håller öppet 7.30 – 17.00 för närvarande. Barnens behov av omsorg följs upp varje termin och ligger till grund för öppettiderna och personalens schema. Barnen har rätt till omsorg under ramtiderna 6.30-18.30 om föräldrarna arbetar under dessa tider. Våra öppettider varierar därför beroende på föräldrars behov.

Föräldramöten

Varje termin håller vi föräldramöten. Där berättar vi för er föräldrar om vad barnen gör på förskolan, kanske visar lite av vad barnen skapat och ni har möjlighet att ta upp frågor som ni undrar över.

Synpunkter och frågor

Synpunkter och frågor kan alltid lämnas per e-post info(a)bild-tanke.org eller i vår Synpunktslåda i hallen. Är det brådskande går det förstås bra att fråga ansvarig pedagog eller ringa 0709-993557.

Utvecklingssamtal

Varje höst hålls utvecklingssamtal som också ligger till grund för planering för det enskilda barnet och gruppen. En uppföljning görs varje vår tillsammans med er föräldrar.

Fester

På vår förskola gillar vi fester! Vi har en höstfest och en vårfest där föräldrar och släkt bjuds in till ett kalas med redovisning av barnens temaarbeten och enklare mat/fika. Ibland har vi haft knytkalas.

Ledigheter

Vi håller stängt röda dagar, midsommar och julafton, och brukar undersöka behovet av omsorg kring större ledigheter som påsk etc. Vi försöker hålla stängt fyra veckor under sommaren så att personalen ska få sin välbehövliga semester. Sommarstängt infaller vanligen andra veckan i juli till och med första veckan i augusti. Om något barn ändå behöver omsorg under denna period så löser vi det.

Uppsägning

Uppsägning av plats sker på Stockholm.se Min barnomsorg och en månads uppsägningstid tillämpas i enlighet med kommunens bestämmelser. Uppsägningen räknas från den dag då uppsägningen meddelas huvudmannen. Avgift betalas under uppsägningstiden.

Ansökan, intagning och uppsägning av plats sker via Stockholm.se