Personal

Elin Stenudd 47 år: Förskolechef/förskollärare. Lärare i Bild, slöjd och Filosofi med barn. Utbildad Ateljerista vid Reggio Emilia-institutet i Stockholm. Fyra egna barn. Har drivit egen barnomsorg/förskola sedan 2010. Över 10 års erfarenhet från förskolan. Specialintresse: Utvecklingen av och samspelet mellan våra språkliga begrepp och mentala bilder, våra föreställningar. Huvudansvar för barnens estetiska lärprocesser samt ansvarig för barn i behov av särskilt stöd. 

 

Malin Wahlström 43 år: 

Förskollärare/Ateljéansvarig. Över 15 års erfarenhet från förskolan. Hantverkspedagog med Levande verkstadsmetodik och speciellt intresse för barnens skapandeprocessen och lärande utomhus. Brinner för synen på barn och lärande som återfinns i Reggio Emilia-inspirationen där demokrati, det kompetenta barnet och skapande är intresseområden.

 

Maria Lavecchia 41 år: Förskollärare stf förskolechef: inriktning mot naturvetenskap och matematik. Har arbetat som förskollärare/fsk chef ca 10 år. Specialintresse: att använda naturen och närmiljön som lärmiljö och att utifrån vad som intresserar barnen forska tillsammans med dem. Maria använder också drama och musik i lärandet med barnen. Huvudansvar för de allra yngsta barnen.

 

Tom Philip 31 år: Barnskötare: Tom är mångkonstnär som lever i musikens värld. Han delar med sig av ljuden, rytmen, takten, rörelsen till barnen i olika övningar. Han har huvudansvar för en grupp 2-3-åringar, och ansvarar för den pedagogiska miljön i musik- och rörelserummet. Tom ansvarar för att se till att barnen har tillgång till musik och ett audiellt utforskande inne och ute. Digitala musik/ljud-appar och projiceringar tillsammans med barnen är ett specialintresse.

 

Liudmila Razumenko 32 år:
Barnskötare. Liudmila är utbildad språklärare och är speciellt intresserad av språkutveckling och svenska som andra språk. Hon har huvudansvar för en grupp 3-4-åringar i naturrummet med matematik, experiment djur och natur. Det är mycket berättelser och skapande som sker även här. Liudmila har yoga och avslappning med barnen varje vecka.

 

 

Anna Olofsdotter 52 år: Köksansvarig pedagog. Anna har stor erfarenhet av matlagning i olika sammanhang och också inom förskola. Kosten är företrädesvis vegetarisk och ekologisk. Vi serverar fisk och alltid vegetariska/veganska alternativ. Maten är näringsmässigt anpassad för barn och menyn är säsongsanpassad. Oftast en fröjd för såväl öga som mun.  Hos Anna kommer barn nästan varje dag och deltar i matlagning. De tar del av kökets doft- och smakvärld och tränar mått, blandningar, ordningar och hygien.