Personal

Elin Stenudd 48 år:
Förskolechef/förskollärare. Lärare i Bild, slöjd och Filosofi med barn. Utbildad Ateljerista vid Reggio Emilia-institutet i Stockholm. Fyra egna barn. Har drivit egen barnomsorg/förskola sedan 2010. Över 10 års erfarenhet från förskolan. Specialintresse: Utvecklingen av och samspelet mellan våra språkliga begrepp och mentala bilder, våra föreställningar. Huvudansvar för barnens estetiska lärprocesser samt ansvarig för barn i behov av särskilt stöd. 

Andrei Khotimtchenko 52 år:
Ateljerista, konstnär och pedagog med över 17 års erfarenhet från förskolan. Har även bakgrund i scenografi och barnteater. Brinner för att stötta barnens skapandeprocessen och inspirera och utmana deras kreativitet. Huvudansvar för förskolans övergripande tematiska arbete och att barnen har tillgång till så många språk som möjligt dagligen.

 

Tom Philip 32 år:
Ljudateljerista/Barnskötare. Tom är mångkonstnär som lever i musikens värld. Han delar med sig av ljuden, rytmen, takten, rörelsen till barnen i olika övningar. Han har huvudansvar för en grupp 2-3-åringar, och ansvarar för den pedagogiska miljön i musik- och rörelserummet. Tom ansvarar för att se till att barnen har tillgång till musik och ett audiellt utforskande inne och ute. Digitala musik/ljud-appar och projiceringar tillsammans med barnen är ett specialintresse.

Liudmila Razumenko 33 år:
Barnskötare. Liudmila är utbildad språklärare och är speciellt intresserad av språkutveckling och svenska som andra språk. Hon har huvudansvar för en grupp 3-4-åringar i naturrummet med matematik, experiment djur och natur. Det är mycket berättelser och skapande som sker även här. Liudmila har yoga och avslappning med barnen varje vecka.

 

Anna Olofsdotter 53 år: Köksansvarig pedagog. Anna har stor erfarenhet av matlagning i olika sammanhang och också inom förskola. Kosten är företrädesvis vegetarisk och ekologisk. Vi serverar fisk och alltid vegetariska/veganska alternativ. Maten är näringsmässigt anpassad för barn och menyn är säsongsanpassad. Oftast en fröjd för såväl öga som mun.  Hos Anna kommer barn nästan varje dag och deltar i matlagning. De tar del av kökets doft- och smakvärld och tränar mått, blandningar, ordningar och hygien.